Disclaimer

 प्रोमोशनल बातमी किंवा पोर्टलवर प्रकाशित होणा-या जाहिरातीशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. त्यामुळे जाहिराती बाबत वाचकांनी आपल्या विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावा. बातमी संदर्भात कोणता वाद असल्यास सदर वाद वणी (पांढरकवडा) न्यायालय अंतर्गत मर्यादीत राहिल.