Browsing Tag

DIET

मुकूटबन येथे अध्ययन निष्पत्ती उदबोधन वर्ग

सुशील ओझा, झरी: तालुक्यातील इयत्ता पहिली ते ८ पर्यंतच्या विध्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीव कार्यक्रम अंतर्गत अध्ययन निष्पत्ती उद्बोधन वर्ग जि.प शाळा मुकूटबन येथे घेण्यात आला. या वर्गात मुकूटबन ,बोपापुर केंद्रातील सर्व शिक्षक हजर होते.…